Vilkår

Vilkår for bruk av wogow-tjenester
Vennligst les vilkårene nøye. De inneholder viktig informasjon om  juridiske rettigheter og forpliktelser. Ved å bruke wogow-plattformen, godtar du vilkårer og vil være bundet av disse vilkårene for bruk.

Sist oppdatert: 20 juli 2018.

Velkommen til wogow!

wogow er en en tjenesteplattform utviklet av Work&Go AS. Tjenestene som omfattes av vilkårene i denne avtalene er: bestilling av produkter og tjenester, betaling av produkter og tjenester og automatisert levering og tilgang til tjenester og produkter.

Vilkår for bruk  utgjør en juridisk bindende avtale mellom deg og Work&Go AS. Vilkårene regulerer all bruk av wogow-tjenester på alle enheter som er tilkoblet internett. I tillegg regulerer disse vilkårene konsum og bruk av fysiske ressurser levert gjennom wogow-plattformen.

Når disse vilkårene nevner "wogow", "vi", "oss" eller "vår", refererer det til Work&Go AS.
Vår samling og bruk av personlig informasjon i forbindelse med din tilgang og bruk av wogow-plattformen er beskrevet i vår personvernpolicy.

Alle behandling av betalingstjenester gjennom eller i forbindelse med bruk av wogow-plattformen blir gitt til deg i Betalingsvilkårene for bruk ("Betalingsbetingelser").

Innholdsfortegnelse

1. Omfanget av wogow tjenester 

2. Kvalifisering, bruk av wogow-plattformen, medlemskontroll 

3. Endring av disse vilkårene 

4. Kontoregistrering 

5. Innhold 

6. Gebyrer 

7. Vilkår for gjester 

8. Booking, endring, avbestilling og refusjon  

9. Skader på steder 

10. Oppsigelse, suspensjon og andre tiltak 

11. Ansvarsfraskrivelse 

12. Tvisteløsning 

13. Gjeldende lov og jurisdiksjon 

14. Generelle bestemmelser 

 

1. Omfanget av Wogow tjenester

1.1 wogow-plattformen er en online markedsplass som gjør det mulig for registrerte brukere ("medlemmer") å benytte seg av tjenester levert av verter (tredjeparter) som tilbyr utleie av kontorer, arealer eller andre tjenester og produkter.

1.2 Vertene har selv ansvar for egne tilbud og tjenester. Når medlemmene foretar og godtar en bestilling, inngår bruker samtidig en avtale direkte med en vert. wogow er ikke og blir ikke part eller deltaker i avtaleforhold mellom medlemmer og verter. wogow er heller ikke eiendomsmegler eller forsikringsselskap.

2. Kvalifisering, bruk av wogow-plattformen, medlemskontroll

2.1 Du må være minst 18 år gammel og kunne inngå juridisk bindende kontrakter for å få tilgang til og bruke wogow-plattformen eller registrere en wogow-konto. Ved å få tilgang til eller bruke wogow-plattformen, garanterer du at du er 18 år eller eldre og har den juridiske kapasiteten og autoriteten til å inngå en kontrakt.

2.2 Hvis du åpner eller laster ned programmet fra Apple App Store, godtar du Apples lisensavtale for lisensiert sluttbruker. Noen områder av wogow-plattformen implementerer Google Maps / Earth-kartleggingstjenester, inkludert Google Maps API (er). Din bruk av Google Maps / Earth er underlagt Google Maps / Google Earth tilleggsbetingelser.

2.3 Av sikkerhetsmessige hensyn må brukere av wogow-plattformen tillate enhetens lokaliseringssystem (tillate stedstjenester), og er inneforstått med at tjenestene ikke vil fungere dersom dette ikke aktiveres. Opplysninger og data forbundet med dette vil ikke brukes i andre sammenhenger.

3. Endring av disse vilkårene wogow forbeholder seg retten til å endre disse vilkårene når som helst i samsvar med denne bestemmelsen. Hvis vi gjør endringer i disse vilkårene, kunngjør vi reviderte vilkår på wogow-plattformen og oppdaterer "sist oppdatert" dato øverst på disse vilkårene. Varsel om endring sendes ut senest 14 dager før endringene trer i kraft.  

4. Konto registrering

4.1 Du må registrere en wogow-konto for å få tilgang til og bruke funksjoner i wogow-plattformen. Hvis du registrerer en wogow-konto for et selskap eller en annen juridisk enhet, representerer og garanterer du at du har fullmakt til å juridisk binde den enheten og gi oss tillatelser underlagt disse vilkårene.

4.2 Registrering av wogow-konto skjer ved bruk av gyldig e-postadresse og opprettelse av passord, eller ved tilknytning mot konto hos tredjeparts sosiale nettverkstjenester, for eksempel Facebook eller Google. Du har muligheten til å deaktivere wogow-kontoen din når som helst, ved å gå til wogow-plattformen.

4.3 Du må oppgi nøyaktige, nåværende og fullstendige opplysninger under registreringsprosessen og holde din wogow-konto og profilinformasjon oppdatert til enhver tid.

4.4 Du kan ikke registrere mer enn én (1) wogow-konto med mindre wogow tillater deg å gjøre det. Du kan ikke tildele eller på annen måte overføre wogow-kontoen din til en annen part.

4.5 Du er ansvarlig for å opprettholde konfidensialiteten og ivareta sikkerheten på wogow-konto. og kan ikke avsløre legitimasjonene dine til noen tredjepart. Du må øyeblikkelig varsle wogow dersom du vet eller har grunn til å mistenke at kontoinformasjon har gått tapt, blitt stjålet eller på annen måte blitt kompromittert, eller i tilfeller der det skjer eller mistenkes uautorisert bruk av wogow-kontoen din. Du er ansvarlig for alle aktiviteter som foregår på wogow-kontoen din, med mindre slike aktiviteter ikke er autorisert av deg, og du ellers ikke har opptrådt uaktsomt (for eksempel å ikke rapportere tap av identifikasjon, elektronisk eller fysisk-format).

4.6 wogow kan aktivere funksjoner som tillater deg å autorisere andre medlemmer eller bestemte tredjeparter til å foreta handlinger som påvirker wogow-kontoen din. Disse funksjonene krever ikke at du deler legitimasjonene dine med noen annen person.

5. Innhold

5.1 wogow-plattformen og innholdet på den, kan helt eller delvis være beskyttet av opphavsrett, varemerker og / eller andre lover i Norge. Du anerkjenner og godtar at wogow, inkludert alle tilknyttede immaterielle rettigheter, er wogow’s eksklusive eiendom og/eller wogow’s lisensgivere eller godkjente tredjeparter.

5.2 Aksept for bruk av wogow-tjenester innebærer at du ikke på noen måte må misbruke wogow-plattformen eller dets innhold.

6. Gebyrer

6.1 wogow kan kreve gebyrer eller medlemsbetaling av medlemmer for bruk av wogow-plattformen.

6.2 Du er ansvarlig for å betale serviceavgifter som du skylder å betale, og gjeldende avgifter (inkludert eventuelle gjeldende avgifter) som faktureres av wogow.

7. Vilkår for gjester

7.1 Underlagt wogow og / eller verten, kan du bestille tjenester tilgjengelig på wogow-plattformen ved å følge normale bestillingsprosesser og rutiner. Du samtykker i å betale avtalt pris for bestillinger som er akseptert med din wogow-konto.

7.2 Når du mottar en bestillingsbekreftelse fra wogow, dannes en juridisk bindende avtale mellom deg og leverandør (vert), der vertens vilkår og betingelser gjelder.

7.3 Hvis du bestiller en vertservice på vegne av ytterligere gjester, må du sørge for at hver ekstra gjest oppfyller alle krav som stilles av verten.

7.4 Booking

7.4.1 Du forstår at en bekreftet bestilling av tjeneste er en begrenset mulighet til å innlevere, okkupere og bruke tjenesten innenfor tidsrommet av avtalt varighet. Vertskapet beholder retten for tilgang til bestilte ressurser.

7.4.2 Du godtar å forlate stedet senest ved utsjekkingstidspunkt spesifisert i bekreftet bestilling eller ved et annet tidspunkt gjensidig avtalt mellom deg og vertskap. Ved bruk av ressurs utover avtalte utsjekkingstidspunkt uten samtykke, har vertskapet rett til å be deg forlate stedet på i overensstemmelse med gjeldende lovverk. Ved overtredelse kan verten forlange betaling for brukt tid og eventuelt tapt inntekt.

8. Booking, endringer, avbestillinger og refusjoner
Hvis verten avbryter en bekreftet bestilling, mottar gjesten full refusjon av de totale omkostninger for bestillingen innen en kommersielt rimelig tidspunkt for kanselleringen.

9. Skader på steder

9.1 Som gjest er du ansvarlig for å forlate stedet i den tilstanden det var i da du ankom. Du er ansvarlig for dine egne handlinger og unnlatelser, og du er også ansvarlig for handlinger og utelatelser fra personer som du inviterer til eller på annen måte gir tilgang.

9.2 Hvis en vert hevder og kan gi bevis for at du som gjest har skadet stedet eller annenmanns eiendom i forbindelse med levering av tjenester, kan verten søke betaling fra deg gjennom kundesenteret.

10. Oppsigelse, suspensjon og andre tiltak
Denne avtalen er gyldig i 30 dager fra inngåelse, og vil automatisk fornyes med 30 dager på utløpsdato. Man kan si opp avtalen med øyeblikkelig virkning. Bekreftelse på oppsigelse sendes medlem iløpet av neste arbeidsdag. Brudd på bestemmelser i brukervilkårene medfører suspensjon med umiddelbar virkning.

11. Ansvar
Hvis du velger å bruke wogow-tjenester, gjør du det frivillig og på egen risiko. I den utstrekning som loven tillater, leveres tjenester "som de er", enten uttrykt eller underforstått. Dersom tjenesten ikke kan leveres av verten, slik den er beskrevet, har medlemmet krav på helt eller delvis tilbakebetaling av prisen.

11.1 wogow ingen kontroll over og garanterer ikke eksistensen, kvaliteten, sikkerheten, egnetheten eller lovligheten til noen vertskapstjenester. Eventuelle referanser til et medlem som er "verifisert", indikerer bare at personen har gjennomgått en identifikasjonsprosess og ingenting annet. Enhver slik beskrivelse er ikke en påtegning, sertifisering eller garanti fra wogow om noen medlem, inkludert medlemmets identitet eller bakgrunn, eller om medlemmet er pålitelig eller egnet.

11.2 wogow kan ikke garantere uavbrutt tilgjengelighet til wogow-plattformen. wogow kan begrense tilgjengeligheten av wogow-plattformen eller bestemte områder eller funksjoner derav, hvis dette er nødvendig med tanke på kapasiteten, sikkerheten eller integriteten til våre servere, eller å utføre vedlikehold som sikrer at wogow fungerer riktig. wogow kan forbedre, og modifisere wogow-plattformen og introdusere nye wogow-tjenester over tid.

12. Gjeldende lov og jurisdiksjon
wogow vil ha samme lov og jurisdiksjon der Work&Go AS er registrert.

13. Tvisteløsning og voldgiftsavtale
Tvisteløsningen og voldgiftsavtalen for arbeid og bruk skal være Oslo Tingrett.

14. Generelle bestemmelser
Med unntak av supplerende vilkår for betaling, utgjør disse vilkårene hele avtalen mellom wogow og deg om emnet herav, og erstatter alle tidligere muntlige eller skriftlige forståelser eller avtaler mellom Wogow og deg i forhold til tilgang til og bruk av wogow-plattformen.