Fleksibilitet er fremtiden!

Vi har entret en ny æra i måten vi jobber på, og behovet for fleksibilitet blir stadig viktigere for dagens leietakere. wogow gjør det enkelt å legge om til mer fleksible utleieløsninger og å utnytte alle ressurser.

Kontakt oss for et møte
illustrasjon_medbakgrunn_lagetTI_2

Øk inntjeningen med økt fleksibilitet

wogows teknologi har åpnet opp et helt nytt marked for eiendomsutleie og en helt ny måte å tenke rundt kontorutleie. Ved å sentralisere deler av et kontorbygg som møterom, kontorlandskap, parkering, skap, lager etc. og å la interne og eksterne leietakere benytte seg av dette på dags- eller timesbasis, vil man kunne øke inntjeningen og aldri oppleve tomme lokaler. Som utleier får du full oversikt over hvordan leietakerne benytter ressursene dine: Hvor lenge bookes møterom? Bookes det av eksterne eller interne leietakere? Hvilke dager har du best omsetning? Dette gir muligheten til å utvikle tjenester nøyaktig der man ser behovet og å enkelt kunne tilby flere løsninger til eksisterende leietakere.

Automatisert utleie gir mindre arbeid

Med wogow er hele kundereisen digital og selvbetjent og det kreves derfor ikke mer administrativt arbeid, noe som gjør det lønnsomt. Som utleier kan du enten få inntektene fra kundens korttransaksjoner rett på konto, eller du kan integrere fakturagrunnlag fra wogow i deres ERP-system for viderefakturering. Dermed slipper dere småfakturering og merarbeid, og det blir enkelt og oversiktlig både for dere og kunden.

Leietakere foretrekker fleksibilitet

Måten vi bruker kontoret og arbeidsplassen på er i drastisk endring – og det skjer raskt. Det jobbes stadig mer online og på farten, og fleksible kontorløsninger er etterspurt. En bedriftsundersøkelse gjennomført av Cushman&Wakefield, i oktober 2020, viser at 86% mener fleksible kontrakter og lokaler har blitt viktigere i dagens arbeidsliv. I praksis betyr dette at alle som leier ut kontorer i bedriftsmarkedet må kunne tilby fleksibilitet også som en del av leiekontrakter som går over flere år. wogow kan hjelpe deg med å tilby fleksibilitet både til faste leietakere og til folk på farten.

Dine bygg, dine data

Du eier data relatert til dine transaksjoner og dine leietakere. wogow følger GDPR og personvernloven slik at både du og dine leietakerne skal være trygge rundt vern av persondata. wogows administrasjonsverktøy gir deg til enhver tid muligheten til å administrere dine eiendomsressurser, som hvem som skal ha tilgang til hva, til hvilke priser og til hvilke tidspunkt. Dermed kan du tilrettelegge bedre for brukergruppene på dagtid, kveldstid og i helger.

wogow er bygget opp i samarbeid med sikkerhetsbransjen både med hensyn til sikring av lokaler og eiendeler

Bærekraftig kontorutvikling

Flere eiendomsselskaper ønsker å være med å oppfylle FNs bærekraftsmål.
Ved å ta i bruk wogow bidrar du spesielt til arbeidet med å nå bærekraftsmål nummer 11 som handler om å bygge bærekraftige byer og lokalsamfunn. wogows grunnleggende delingskultur bidrar til at flere ressurser kan kommer flere mennesker til gode og at eksisterende eiendom utnyttes til det fulle. I tillegg muliggjør wogow en bedre stedsutvikling ettersom  byggene og lokalene kan fylle flere funksjoner i løpet av en uke. For eksempel kan ulike brukere få tilgang til ulike lokaler og tilbud i vanlig arbeidstid, på kveldstid og i helger.